Opening Day – Açılış Günü

Opening Day - Açılış Günü

1001786_10151653827929127_1499858158_n 1002967_10151653828229127_601911706_n

“Hiç Bitmeyen Oyun”

“The Never-Ending Game”

Gökşen Parlatan

14-21.06.2013

Yeşilköy Sanat Evi ve Kent Müzesi

                                                                                          Mosaic Exhibition / Mozaik Sergisi

Hiç Bitmeyen Oyun / The Never-Ending Game

//Hiç Bitmeyen Oyun//

-Başlangıçlar, bitişler, oyunlar!

Bu bir döngü Nietzsche’nin dediği gibi: Hayat=sonsuz döngü!
Biraz yükselip üstten bakınca yaşadığımız zaman dilimini farklı bir şekilde görürüz.
Sanki bir oyun kahramanı gibi.
O başkasının öyküsü olduğunda dıştan bakmamız kolaylaşır.
Ama kendi oyunumuzu görmek daha zordur.
Kendi kahramanlığımız ya da oyundaki yenilgimiz de zamansal süreçlerin bileşkesi biçimindedir.
Biri diğerini getirir, diğerine sebep olur ya da döngüyü devam ettirir.
Bu çerçevede hayatı hiç bitmeyen bir oyun şeklinde algılayarak zamansal mesafeleri gözardı edeceğiz.
Kendimize biraz da oyuncunun gözünden bakacağız.
Aşk, dostluk , arkadaşlık kavramlarını da bu gözle tekrar yorumlayacağız.

***Bu sergide gelirin bir bölümü TEGV’e aktarılacaktır.
***Sergi dahilinde İstanbul Go Okulu tarafından go oyunu atölyesi düzenlenecektir!

//The Never-Ending Game//

-Beginnings, endings, games!

   It’s a cycle, such as Nietzsche put it: life = infinite loop!
   The period of time we live in a little different way of looking at the top we see the rise.
   It’s like the hero of a game.
   It is easier to look at someone else’s story when outside.
   But our game is more difficult to see.
   Combination of temporal processes in their defeat in the game or in the form of our heroism.
   Brings one another, from one cause or the cycle will continue.
   In this context, perceiving life as a never-ending game will ignore the temporal distances.
   Look at ourselves through the eyes of a little player.
   Love, friendship, companionship concepts wiil be interpreted by this eye again.

***This exhibition will give  a part of the proceeds to TEGV.
***Go game by the İstanbul Go School workshop will be held within the exhibition

Phosphoros Mosaic Exhibition / Mozaik Sergisi

Gökşen Parlatan

Görsel

http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus_(morning_star)

Phosphorus (Greek Φωσφόρος Phōsphoros), a name meaning “Light-Bringer”, is the Morning Star, the planet Venus in its morning appearance. Φαοσφόρος (Phaosphoros) and Φαεσφόρος (Phaesphoros) are forms of the same name in some Greek dialects.
Another Greek name for the Morning Star is Ἑωσφόρος (Heōsphoros), which means “Dawn-Bringer”. The form Eosphorus is sometimes met in English, as if from Ἠωσφόρος (Ēōsphoros), which is not actually found in Greek literature,[1] but would be the form that Ἑωσφόρος would have in some dialects. As an adjective, the Greek word is applied in the sense of “light-bringing” to, for instance, the dawn, the god Dionysos, pine torches, the day; and in the sense of “torch-bearing” as an epithet of several god and goddesses, especially Hecate but also of Artemis/Diana and Hephaestus.[2]
The Latin word lucifer, corresponding to Greek φωσφόρος, was used as a name for the morning star and thus appeared in the Vulgate translation of the Hebrew word הֵילֵל (helel) – meaning Venus as the brilliant, bright or shining one – in Isaiah 14:12, where the Septuagint Greek version uses, not Φωσφόρος, but Ἑωσφόρος. As a translation of the same Hebrew word the King James Version gave “Lucifer”, a name often understood as a reference to Satan. Modern translations of the same passage render the Hebrew word instead as “morning star”, “daystar”, “shining one” or “shining star”. In Revelation 22:16, Jesus is referred to as the morning star, but not as lucifer in Latin, nor as φωσφόρος in the original Greek text, which instead has ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός, literally: the star the bright of the morning.