Opening day of my mosaic exhibition – Mozaik sergimin açılış günü

12.02.2012 – 24.02.2012 Mosaic and ceramic exhibition at Hür Coach Academy

Exhibition was at the same time with the opening of the Hür Coach Academy. In the opening we had a violin concert, violinist played our favourite songs and we had photos with her violin. I had good time in the opening of my exhibition. My family and some mosaic friends visited us. Through the day I made a mosaic workshop with the visitors of the Hür Coach Academy. It was a good Sunday!

Sergimizin açılışı Hür Coach Academy’nin açılışıyla beraberdi. Açılışta bir keman dinletisi vardı, kemancı en sevdiğimiz şarkıları çaldı ve biz de keman çalarmış gibi fotoğraf çekildik.Ailem ve mozaikçi arkadaşlarım ziyarete geldiler. Academy’ye gelen ziyaretçilerle de bir mozaik workshopu yaptık. Hepimiz için güzel bir pazar günü oldu.