New Beginnings / Yeni Başlangıçlar online mosaic exhibition – online mozaik sergisi

You can visit online today from http://365exhibition.com 

New Beginnings

Makes me think

So much on a toy on an egg

On the path I take

The wind I discover

There is much to go

Yeni Başlangıçlar

Hayatımızı değiştiren

Yeni adımlar

Sakin , yavaş

Gidecek, keşfedecek ve tutunacak

Ne kadar güzel sabahlar

Ne kadar güzel rüzgarlar var


Gökşen Parlatan online mosaic exhibition – Gökşen Parlatan online mozaik sergisi

At a web site I will exhibit some of my latest works and some from the past on 5th March!

I think it will be a good medium to exhibit for reaching a lot of people in a short while.

I invite all of my visitors to see this online mosaic exhibition on 5th March !

http://365exhibition.com

5 Mart 2012 günü en yeni işlerimi de görebileceğiniz online bir sergim olacak!

İnternet ortamının kısa bir sürede daha fazla kişiye erişmek için güzel bir yol olduğunu düşünüyorum.

Herkesi 5 Mart günü tüm gün online gezebileceğiniz mozaik sergime bekliyorum!

Opening day of my mosaic exhibition – Mozaik sergimin açılış günü

12.02.2012 – 24.02.2012 Mosaic and ceramic exhibition at Hür Coach Academy

Exhibition was at the same time with the opening of the Hür Coach Academy. In the opening we had a violin concert, violinist played our favourite songs and we had photos with her violin. I had good time in the opening of my exhibition. My family and some mosaic friends visited us. Through the day I made a mosaic workshop with the visitors of the Hür Coach Academy. It was a good Sunday!

Sergimizin açılışı Hür Coach Academy’nin açılışıyla beraberdi. Açılışta bir keman dinletisi vardı, kemancı en sevdiğimiz şarkıları çaldı ve biz de keman çalarmış gibi fotoğraf çekildik.Ailem ve mozaikçi arkadaşlarım ziyarete geldiler. Academy’ye gelen ziyaretçilerle de bir mozaik workshopu yaptık. Hepimiz için güzel bir pazar günü oldu.

My 2. Solo Exhibition – 2. Kişisel Sergim

I will be in the opening with my fellow ceramic artist. The exhibition is our 2. exhibition
At the same time I will make a workshop with the visitors!

 

 

 

Thanks to Universe! – Şükürler Olsun!


This is the 1. presentation of my “birth of a star” mosaic work –  Bir yıldızın Doğuşu mozaiğimin ilk gösterimi

Thanks to Universe to make such a work!
I imitate and resonate the beautiful imagination of the Creator!
Simply doing a catch in the eye
and sometimes a flash in the mind
every miracle comes from and we return
every time