Playthemove.com

When I saw this tweet I got very excited and very happy!

Thank you Play The Move for sharing my art!

I am flattered:)

 

“Starry Way” Mosaic Artwork

starry way

“Starry Way” mosaic artwork made with stained glass on mdf

Ungrouted

Abstract mosaic work

2016

Hiç Bitmeyen Oyun / The Never-Ending Game

//Hiç Bitmeyen Oyun//

-Başlangıçlar, bitişler, oyunlar!

Bu bir döngü Nietzsche’nin dediği gibi: Hayat=sonsuz döngü!
Biraz yükselip üstten bakınca yaşadığımız zaman dilimini farklı bir şekilde görürüz.
Sanki bir oyun kahramanı gibi.
O başkasının öyküsü olduğunda dıştan bakmamız kolaylaşır.
Ama kendi oyunumuzu görmek daha zordur.
Kendi kahramanlığımız ya da oyundaki yenilgimiz de zamansal süreçlerin bileşkesi biçimindedir.
Biri diğerini getirir, diğerine sebep olur ya da döngüyü devam ettirir.
Bu çerçevede hayatı hiç bitmeyen bir oyun şeklinde algılayarak zamansal mesafeleri gözardı edeceğiz.
Kendimize biraz da oyuncunun gözünden bakacağız.
Aşk, dostluk , arkadaşlık kavramlarını da bu gözle tekrar yorumlayacağız.

***Bu sergide gelirin bir bölümü TEGV’e aktarılacaktır.
***Sergi dahilinde İstanbul Go Okulu tarafından go oyunu atölyesi düzenlenecektir!

//The Never-Ending Game//

-Beginnings, endings, games!

   It’s a cycle, such as Nietzsche put it: life = infinite loop!
   The period of time we live in a little different way of looking at the top we see the rise.
   It’s like the hero of a game.
   It is easier to look at someone else’s story when outside.
   But our game is more difficult to see.
   Combination of temporal processes in their defeat in the game or in the form of our heroism.
   Brings one another, from one cause or the cycle will continue.
   In this context, perceiving life as a never-ending game will ignore the temporal distances.
   Look at ourselves through the eyes of a little player.
   Love, friendship, companionship concepts wiil be interpreted by this eye again.

***This exhibition will give  a part of the proceeds to TEGV.
***Go game by the İstanbul Go School workshop will be held within the exhibition

Kaplan Gözü sergi açılışı / Eye Of The Tiger opening day of the exhibition

Opening day of my mosaic exhibition – Mozaik sergimin açılış günü

12.02.2012 – 24.02.2012 Mosaic and ceramic exhibition at Hür Coach Academy

Exhibition was at the same time with the opening of the Hür Coach Academy. In the opening we had a violin concert, violinist played our favourite songs and we had photos with her violin. I had good time in the opening of my exhibition. My family and some mosaic friends visited us. Through the day I made a mosaic workshop with the visitors of the Hür Coach Academy. It was a good Sunday!

Sergimizin açılışı Hür Coach Academy’nin açılışıyla beraberdi. Açılışta bir keman dinletisi vardı, kemancı en sevdiğimiz şarkıları çaldı ve biz de keman çalarmış gibi fotoğraf çekildik.Ailem ve mozaikçi arkadaşlarım ziyarete geldiler. Academy’ye gelen ziyaretçilerle de bir mozaik workshopu yaptık. Hepimiz için güzel bir pazar günü oldu.

My 2. Solo Exhibition – 2. Kişisel Sergim

I will be in the opening with my fellow ceramic artist. The exhibition is our 2. exhibition
At the same time I will make a workshop with the visitors!

 

 

 

Thanks to Universe! – Şükürler Olsun!


This is the 1. presentation of my “birth of a star” mosaic work –  Bir yıldızın Doğuşu mozaiğimin ilk gösterimi

Thanks to Universe to make such a work!
I imitate and resonate the beautiful imagination of the Creator!
Simply doing a catch in the eye
and sometimes a flash in the mind
every miracle comes from and we return
every time

First Submission To The Portrait Competition!!

Artist’s name : Greet Weitenberg

Name of the mosaic : Wolter

The materials used are :  Ceramic tiles, Turkish tiles, pebbles.

http://greetweitenberg.webklik.nl/page/greet-weitenberg

http://www.mozaiek.net/